Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Geelpootmeeuw


Latijnse naam

Larus michahellis

English name

Yellow-legged Gull

Broedparen 2013-2015

10-20

Winteraantallen 2013-2015

150-300

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data