Vogelatlas Nederland

Pontische Meeuw


Latijnse naam

Larus cachinnans

Engelse naam

Caspian Gull

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal