Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Mantelmeeuw


Latijnse naam

Larus fuscus

English name

Lesser Black-backed Gull

Broedparen 2013-2015

100.000-110.000

Winteraantallen 2013-2015

500-1500

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes