Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Mantelmeeuw


Latijnse naam

Larus fuscus

English name

Lesser Black-backed Gull

Broedparen 2013-2015

100.000-110.000

Winteraantallen 2013-2015

500-1500

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie