Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kokmeeuw


Latijnse naam

Chroicocephalus ridibundus

English name

Black-headed Gull

Broedparen 2013-2015

104.000-131.000

Winteraantallen 2013-2015

380.000-420.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes