Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Dwergmeeuw


Latijnse naam

Hydrocoloeus minutus

English name

Little Gull

Broedparen 2013-2015

0-3

Winteraantallen 2013-2015

200-400

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data