Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Middelste Jager


Latijnse naam

Stercorarius pomarinus

English name

Pomarine Jaeger

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-20

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data