Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rosse Franjepoot


Latijnse naam

Phalaropus fulicarius

English name

Red Phalarope

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-15

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok