Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Oeverloper


Latijnse naam

Actitis hypoleucos

English name

Common Sandpiper

Broedparen 2013-2015

10-20

Winteraantallen 2013-2015

20-50

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes