Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Tureluur


Latijnse naam

Tringa totanus

English name

Common Redshank

Broedparen 2013-2015

17.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

7700-11.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes