Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Tureluur


Latijnse naam

Tringa totanus

English name

Common Redshank

Broedparen 2013-2015

17.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

7700-11.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok