Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Ruiter


Latijnse naam

Tringa erythropus

English name

Spotted Redshank

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

140-190

Aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

Veranderingen

Broedzeker 2013-2015 vs 1973-1977

verschil in broedzekerheid tussen beide periodes

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

Combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen