Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Ruiter


Latijnse naam

Tringa erythropus

English name

Spotted Redshank

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

140-190

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok