Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wulp


Latijnse naam

Numenius arquata

English name

Eurasian Curlew

Broedparen 2013-2015

3900-4800

Winteraantallen 2013-2015

160.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen