Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grutto


Latijnse naam

Limosa limosa

English name

Black-tailed Godwit

Broedparen 2013-2015

31.000-38.000

Winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data