Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Stormvogeltje


Latijnse naam

Hydrobates pelagicus

English name

European Storm Petrel

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data