Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bokje


Latijnse naam

Lymnocryptes minimus

English name

Jack Snipe

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data