Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kemphaan


Latijnse naam

Calidris pugnax

English name

Ruff

Broedparen 2013-2015

15-30

Winteraantallen 2013-2015

180-1500

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data