Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bonte Strandloper


Latijnse naam

Calidris alpina

English name

Dunlin

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

230.000-430.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data