Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Paarse Strandloper


Latijnse naam

Calidris maritima

English name

Purple Sandpiper

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

400-600

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data