Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kanoet


Latijnse naam

Calidris canutus

English name

Red Knot

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

68.000-130.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data