Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zilverplevier


Latijnse naam

Pluvialis squatarola

English name

Grey Plover

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

28.000-31.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data