Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Goudplevier


Latijnse naam

Pluvialis apricaria

English name

European Golden Plover

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

75.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data