Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Plevier


Latijnse naam

Charadrius dubius

English name

Little Ringed Plover

Broedparen 2013-2015

1200-1500

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data