Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kluut


Latijnse naam

Recurvirostra avosetta

English name

Pied Avocet

Broedparen 2013-2015

4750-5300

Winteraantallen 2013-2015

3600-8000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data