Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Steltkluut


Latijnse naam

Himantopus himantopus

English name

Black-winged Stilt

Broedparen 2013-2015

5-23

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data