Vogelatlas Nederland

Scholekster


Latijnse naam

Haematopus ostralegus

Engelse naam

Eurasian Oystercatcher

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal