Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waterhoen


Latijnse naam

Gallinula chloropus

English name

Common Moorhen

Broedparen 2013-2015

25.000-35.000

Winteraantallen 2013-2015

50.000-90.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen