Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Lady-Amherstfazant


Latijnse naam

Chrysolophus amherstiae

English name

Lady Amherst's Pheasant

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data