Vogelatlas Nederland

Kip


Latijnse naam

Gallus gallus forma domesticus

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde