Vogelatlas Nederland

Kwartel


Latijnse naam

Coturnix coturnix

Engelse naam

Common Quail

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal