Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kwartel


Latijnse naam

Coturnix coturnix

English name

Common Quail

Broedparen 2013-2015

2000-4000

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data