Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Patrijs


Latijnse naam

Perdix perdix

English name

Grey Partridge

Broedparen 2013-2015

4500-5500

Winteraantallen 2013-2015

15.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data