Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Patrijs


Wetenschappelijke naam

Perdix perdix

English name

Grey Partridge

Broedparen 2013-2015

4500-5500

Winteraantallen 2013-2015

15.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok