Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomvalk


Latijnse naam

Falco subbuteo

English name

Eurasian Hobby

Broedparen 2013-2015

450-700

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data