Vogelatlas Nederland

Visarend


Latijnse naam

Pandion haliaetus

Engelse naam

Osprey

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond