Vogelatlas Nederland

Visarend


Latijnse naam

Pandion haliaetus

Engelse naam

Western Osprey

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond