Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Lachduif


Latijnse naam

Streptopelia roseogrisea

English name

African Collared Dove

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

1-2

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data