Vogelatlas Nederland

hybride Knobbelzwaan x Zwarte Zwaan


Latijnse naam

Cygnus olor x Cygnus atratus

Engelse naam

Mute Swan x Black Swan

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening