Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride eend


Latijnse naam

Anas spec. x Anas spec. / Aythya spec x Aythya spec

English name

hybrid Duck

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie