Vogelatlas Nederland

Kolgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser anser x Anser albifrons

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data