Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Kolgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser albifrons x Anser anser

English name

White-fronted Goose x Greylag Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie