Vogelatlas Nederland

Brandgans x Kolgans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Anser albifrons

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde