Vogelatlas Nederland

Wilde Eend x Pijlstaart


Latijnse naam

Anas platyrhynchos x acuta

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde