Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Canadese Gans x Kolgans


Latijnse naam

Branta canadensis x Anser albifrons

English name

Canada Goose x Greater White-fronted Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie