Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Indische Gans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser indicus x Anser anser

English name

Greylag Goose x Bar-headed Goose

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie