Vogelatlas Nederland

Kuifeend x Tafeleend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya ferina

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data