Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Kuifeend x Witoogeend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya nyroca

English name

Tufted Duck x Ferruginous Duck

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie