Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Casarca x Bergeend


Latijnse naam

Tadorna ferruginea x Tadorna tadorna

English name

Ruddy Shelduck x Common Shelduck

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Aantallen

 

 

Presentie

 

 

Veranderingen

 

 

Combinatie