Vogelatlas Nederland

hybride Casarca x Bergeend


Latijnse naam

Tadorna ferruginea x Tadorna tadorna

Engelse naam

Ruddy Shelduck x Common Shelduck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde